ELS TROBADORS I LES TROBAIRITZ

Espere i desitge que aprofiteu aquest espai reservat per a vosaltres. Es tracta d'un recurs que es troba en la xarxa i que us servirà per a aprofundir i entendre millor la nostra cultura. A mesura que s'endinseu en el bloc trobareu més informació relacionada amb la nostra tasca educativa i també sobre notícies, articles, presentacions de llibres, espectacles teatrals, música...

dimarts, 24 d’abril del 2012

Recursos tipogràfics


Els recursos tipogràfics tenen com a objectiu millorar la llegibilitat i la comprensió d’un text. Cal destacar els següents:

Els dos punts [:]
a) Presenten enumeracions. Tenim les següents fruites: taronges, pomes, peres i plàtans.
b) Presenten una citació textual. Fuster va dir: “un bon llibre sempre és una provocació”.
c) Presenten una explicació, un exemple, etc. El títol pot ser de dos tipus: temàtic o remàtic.

Els punts suspensius […]
a) Indiquen que una enumeració queda inacabada. He llegit novel·la, poesia, assaig…
b) Indiquen una suspensió del pensament. Jo diria que… però no importa.

El guió [–]
a) En un diàleg, presenta la intervenció dels interlocutors. - Vine! -li va dir.
b) Delimita una observació dins l’oració. És conegut el cas del Levante EMV -diari valencià- actual.

Els parèntesis ( )
Indiquen un aclariment, una dada independent de l’estructura del text. Joan Fuster (1922-1992) és un dels escriptors més importants en la nostra llengua.


Les cometes “ “ ‘ ‘
a) Indiquen citació textual. Fuster va dir: “un bon llibre sempre és una provocació”.
b) Indiquen que un text ha estat pulicat dins d’un altre text, per exemple, un article dins d’una revista, el títol d'un poema i el seu llibre, etc. "Els amants" és un poema del Llibre de meravelles.
Els claudàtors [ ]
Indiquen que s’ha suprimit un fragment del text. Quan es va decobrir la causa del tumor […] Actualment, ja s’investiguen nous medicaments que podrien minimitzar els seus efectes negatius.

La negreta
S’usa per a ressaltar i fer visible immediatament un terme del text, pot tindre un valor modalitzador.

La cursiva
a) Té com a finalitat emfatitzar una paraula: estrangerismes, cultismes, col·loquialismes, vulgarismes, etc.
b) També s’usa en els títols d’una obra. Serveix per a marcar l’ús irònic d’una paraula o expressió.
c) En textos acadèmics s’utilitza per remarcar l’ús metalingüístic d’una paraula.