ELS TROBADORS I LES TROBAIRITZ

Espere i desitge que aprofiteu aquest espai reservat per a vosaltres. Es tracta d'un recurs que es troba en la xarxa i que us servirà per a aprofundir i entendre millor la nostra cultura. A mesura que s'endinseu en el bloc trobareu més informació relacionada amb la nostra tasca educativa i també sobre notícies, articles, presentacions de llibres, espectacles teatrals, música...

dissabte, 10 de desembre del 2011

Els malnoms dels Carabassots

La utilització de malnoms per a anomenar els individus és molt antiga. Per tal de diferenciar els membres d'una mateixa col·lectivitat no són suficients ni els noms ni els cognoms perquè sovint es repeteixen. Cal identificar l'individu o la família per un malnom que assenyale les diferències. I en moltes ocasions, aquest mot s'hereta de pares a fills i d'avis a néts.
No sempre els malnoms són ofensius, sinó que allò que pretenen és destacar una qualitat o una característica definitòria de l'individu. Molts se senten orgullosos d'anomenar-se així i uns pocs demostren el seu malestar en escoltar la paraula pels qual se'ls identifica. Però un fet és cert, tothom coneix el seu malnom.

Convé assenyalar que molts dels actuals malnoms de Guadassuar es troben castellanitzats o en un procés de variació molt gran respecte a l'original. He intentat agrupar-los per tal de comprovar l'orginalitat dels carabassots a l'hora d'anomenar els seus veïns i la tasca ha estat complicada. Conéixer el significat del malnom és difícil perquè, de vegades, ni les mateixes persones saben el motiu o l'explicació. Així que l'agrupació és la següent:
Tenen relació amb els oficis: la Sastra, Felipe el Pintor, l'Ordinari, el Sabater, Pepe el Ferra(d)or, el Tintorer, el Coheter, Machí el Policia, Paco el Bomber, Rafaelito el Jutge, Ximo el Carter(o), el Sega(d)or, el Relonger (rellotger), el Basurero, el Porcater, (a)Potecari, el metge Anyó, etc.

Segons el seu origen: el Cullerot (Cullera), el Manyo, el Manxego, el Català, el Gavatxo, el Francés, el Carletí (Carlet), Boriol,-a (Borriol), el Roscà, el Navarrasino (Navarrés), el Madrileny(o), l'Americà, etc.

Les característiques físiques han aportat un grapat de malnoms: Gepa, el Mut, Mitja orella, Carmeta la Coixeta, el Rubio, el Blanco, el Moreno, Pepe Ràdar (per les orelles), Pusterolera, el Sord,  Pepa la Gran, Paco l'Alt, Galta grossa, Pèl de tatxa,  Pepe el Pelat, el Xato, la Xata, el Gros, la Gorda,  Grenya, Monyo arreu, el tio Manetes, el Grande, Panxa cula, Facundo Bigot, Grenya,  etc.

Els animals també han servit per a denominar a part de la població: Tigre, Rata, Besugo, Xuso Mona, Moneta, Lorito, el Gallo, Moixa, el Porquet, el Cerdito, Sepieta, Caragol, Pelicano, Quique Buho, el Pollo, Ximo Conill, Conejo, Piranya, Colom, Gallineta, el Pato, Sardina, etc.

S'han emprat  alguns personatges famosos:  Tarzan, Maedéu (Mare de Déu), Romay, Arma letal, el Titi, Piranya, etc.

Les fruites i les verdures també han cedit diversos malnoms: Ximo Pera, Dani Ceba, el Nap, Garrofo, Bresquilla, Pepe Poma...

Colors: el Blau, la Blava, el Rubio, el Blanco, la Blanca, la Verda, el Roig ...

El camp que denomine dels "objectes o coses" és ben ample: Cordell, Caena (Cadena), Botifarra, Palla, Lluna, Bandera, Tambor, Pulsera (o), Canoncillos (Calçotets), Maria la Corretja, Butxaca, el Rabo, el tio Cadira,  Macarró, Poleo (Poliol), Xinxeta, Cervesa, Flor, Tambor, Pallissa, etc.

Els diminutius serveixen per a assenyalar els següents malnoms: Garrofet, Ratita, Moneta, Lorito, Enriquito Tremolí, l'Abuelet,  Puntilleta, Pepe el Bobet, Pastorillo, Xurret, Vidrioleta, el Roget, Navaixeta, Isabelín, el Patxet, Gallineta, la Perreta, Pepe Poalets, Xorret, etc.

Augmentatius: Agostinot, Felipot o Ceverona.

Les abreviacions de cognoms també s'han utilitzat: Casti (Castillo), Oli (Oliver), Xiri (Xirivella), Ibi (Ibiza)...

D'altres malnoms que la seua classificació en els apartats anteriors resulta difícil són els següents: Bojo, Boges, Gatillero, Piu de Ferro, Afaita Gats, Borinot, Trompó, Monaes, Paco l'Ampastrador (e), Ximo cap torrat, el Bessó, Belloca, Tragante, Cara guapa, Cara vaca, Toni Dòlar, Brigo, Xic Valent, Ximo Gofa, Putxero,  l'Herbero,  Gola Pato, la Palàcia, Farruca, Nasaro, Bossa, les Caleses,  Caga blat, el Dur, Morrero,  Redó, Pinorro, Cabota(d)es, la Macària, Pelailla, l'Elèctric, Xarpa, les Tomases, Calero, el Pansó, Campano,  Nayo, Quicaco, Decoroso, Frenaes, Bigòrnia, Bèrnia, el Bollo, el Bollero, la Fotja, Belloca, Rapú, Sarpes, Llanda, Turreles,  Ciril·lo, les Polònies, Calamoca, Susi Paranoies, Simarra, el tio Xova, el Xilo (Gilo), Barili, Paella, Paco Carretera... 

També m'agradaria dir que als habitants de Guadassuar ens coneixen per Carabassots. Per què? No ho puc assegurar però es pot imaginar fàcilment que el malnom pel qual coneixen als guadassuarencs té relació amb les carabasses. A més, existeixen d'altres malnoms als diversos pobles veïns com, per exemple, els diguem Toputs als d'Algemesí, Roscans als de l'Alcúdia, els d'Alzira són Raboses, els de Carlet Lleganyosos, Raters són els d'Alberic, etc. Altres ciutats que tenen malnoms coneguts són Xàtiva i Cocentaina que són denominats com a socarrats, els de Gandia són pixavins, els habitants de València mig ouets o els Castelló de la Plana orelluts.